Generalforsamlingsreferat 2022

Generalforsamling onsdag den 16. marts 2022

Onsdag den 16. marts 2022 afholdte Naturlig Form årets ordinære generalforsamling og dette forløb sig ganske fint, nedenfor kan i læse et referat af generalforsamlingen, såfremt i var forhindret i at møde op til generalforsamlingen


Referat af ordinær generalforsamling
den. 16 marts 2022 i Naturlig Form

 

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Mikkel Hansen Ottosen som dirigent og det blev vedtaget.
  Dirigenten konstaterede at generalforsamling var rettidig varslet og beslutningsdygtig.


   
 2. Valg af stemmetællere, disse må ikke være bestyrelsesmedlemmer
  Valg af stemmetæller blev, Pernille Kjær og Marlene Lykke Christensen.


   
 3. Formandens årsberetning 
  Fravær fra formand Michelle Lykke Enemark Christensen.
  Næstformand Veronica Maria Holt Hansen fremlagde årsberetning (vedhæftet)
  Årsberetningen blev herefter godkendt


   
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Søren L. Mortensen fremlagde regnskabet som blev enstemmigt godkendt.


   
 5. Fastsættelse af kontingent
  Søren L. Mortensen fremlagde forslag til fastholdelse af nuværende kontingent i 2022.
  Forslaget blev enstemmigt godkendt.


   
 6. Indkomne forslag
  Ændring i nuværende vedtægter til:
  §4 Medlemskab
  4.2
  - Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af bestyrelsen

  Enstemmigt godkendt

  §5
  5.7 - Generalforsamlingens dagsorden

  Valg af dirigent og referent
  Valg af stemmetællere, disse må ikke være bestyrelsesmedlemmer
  Formandens årsberetning
  Fremlæggelse af regnskab og budget
  Indkomne forslag
  Valg af bestyrelse og suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
  Evt.

  Enstemmigt godkendt


  §7 Bestyrelsen
  7.5 - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede fysisk eller ved online tilstedeværelse.

  Enstemmigt godkendt

   
 7. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
  Søren L. Mortensen fremlagde løsning / handlingsplan med at udvide med en ekstra lokale lagt til eksisterende lokale dette vil give over en fordobling af nuværende lokale, samt flere maskiner som kan være med til og trække flere medlemmer til.
  Der var forslag om bla. Flexmedlemmer og senior medlemskab. Der er i dag 104 medlemmer.
  Budget lavet ud fra 100 medlemmer og vil give overskud, der har været en dialog med kommunen om tilskud, det kræver at der kan trænes i hold motion


   
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
  Bestyrelse:
  Veronica Maria Holt Hansen blev valgt uden modkandidat
  Søren L. Mortensen blev valgt uden modkandidat

  Thea Hansen blev valgt uden modkandidat

  Suppleant:
  Marlene Lykke Christensen blev valgt uden modkandidat


   
 9. Valg af revisor
  Holger Grumme Nielsen blev valgt uden modkandidat


   
 10. Evt.
  Der er problemer med musikanlæg i rummet, der prøves at lave en fast installation med kabel. Der er forslag om at betale lån på kr. 250.000,- ved DGI ud. Vi betaler i dag negative renter ved banken.
  Så længe der er lån til DGI må der ikke være medlemskaber under 3 mdr. men der skal jo også bruges penge ved udvidelse af den større lokale med flere maskiner.
  Indkaldelse til generalforsamling igennem sociale media og ved opslag i lokale. Det skrives ind i vedtægter.

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk