Husets regler | Naturlig Form


REGLER I NATURLIG FORM

Opførsel


Glæde er et centralt emne for foreningen og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i Naturlig Form. Vi ved, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at skabe godt humør og får alle til at føle sig velkommen. Instruktørers anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld, og dette står ikke til diskussion.


Medlemskort


Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører bortvisning. Kortet SKAL medbringes til træning og det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter kortlæseren har godkendt medlemskort. Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Lukker man trods dette personer ind i centeret, hæfter man personligt for dem og overtræder disse regler.


Behandling af maskiner og udstyr


Vores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Er du i tvivl om, hvordan du benytter en maskine, så kontakt en instruktør inden brug. Håndvægte og vægtstænger må ikke slippes før de rører gulvet. Læg vægte, skiver samt andet udstyr på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af medbragt håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug.


Musik og Mobiltelefon


Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el.lign. Mobilsamtaler skal begrænses og foretages udenfor eller i vores gangområder. Der må ikke tages billeder af andre medlemmer uden deres udtrykkelige samtykke.
 


Beklædning


Du skal være iført træningstøj og rene indendørssko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt tøj eller i bare tæer. Af samme årsag er det heller tilladt at træne i bar overkrop eller nøgen.
 


Familie og børn


Der er kun adgang for medlemmer på træningsarealer og omklædningsrum. Babyer kan medbringes i lift, hvis de ikke er til gene. Børn er velkomne til træning, men det er forældrenes ansvar at instruere i, ikke at være forstyrrende overfor andre medlemmer eller at opholde sig på maskiner/udstyr. Medlemmer under 15 år kan udelukkende træne, når der er en instruktør tilstede under træning.


Doping


Naturlig Form er med i Antidoping Danmark. Doping accepteres IKKE. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret vil medføre politianmeldelse.


Omklædningsfaciliteter


Hylderne skal tømmes efter brug og vil blive tømt efter lukketid uden ansvar. Tasker, jakker og lignende efterlades i omklædningen eller de opbevaringsmuligheder der står til rådighed og må ikke medbringes inde i centeret. Opbevaring af personlige ejendele sker på eget ansvar.
 


Åbningstider


Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.
Åbningstiden er kl. 05 – 23.
 


Nødudgange


Nødudgangene i centret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Misbrug af nødudgange medfører pålæggelse af gebyr.
 


Hygiejne/rengøring


Der står klude og sprayflasker i centret, som vi beder alle vores medlemmer anvende under træningen. Der står en kurv med ”RENE” klude samt en kurv til ”BRUGTE” klude. Man gør maskinerne rene efter brug. Dette gøres ved at spraye på kluden og IKKE på maskinerne/udstyret. Herefter tørres maskinen/udstyret af. HUSK, at efterlade centret, som du selv ønsker at modtage det.

 

Overtrædelse


Overtrædelse af Husets Regler eller manglende efterlevelse af instruktørers anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning, udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk